Odborný text

Vyšetrenie očí u zvierat

Zdieľať článok:

Vyšetrenie očí zvierat prebieha veľmi podobne ako vyšetrenie ľudských očí a malo by byť súčasťou základného vyšetrenia, pretože v mnohých prípadoch celkové ochorenia súvisia aj s postihnutím očí. Veterinárna oftalmológia je na vysokej úrovni porovnateľná s humánnou medicínou.

Sledujeme ako samotný očný bulbus, tak aj viečka. Prezeráme obe oči, sledujeme reflexy a prípadné zmeny na hlave. Na vyšetrenie reflexov používame priame svetlo, sledujeme reakciu zreníc, musia reagovať obe súčasne v rovnakej veľkosti. Pri priamom svetle sa zužujú a v tme rozširujú. Dôležitý je aj Dazzle reflex – ak posvietime do očí, musí zviera mrknúť, pokiaľ tento reflex chýba, nefunguje sietnica a zviera je slepé.

Schirmer test sa vykonáva pomocou prúžkov, ktoré vkladáme na okraj dolného viečka, prúžok je označený stupnicou (môže byť aj s farbou). Test vykonávame 1 minútu a meriame na stupnici hodnotu, kam až slzy postúpia. U zdravého zvieraťa by mala byť hodnota minimálne 10.

Fluoresceín test sa vykonáva pomocou prúžkov alebo kvapiek. Fluoresceín preniká do poškodenej rohovky, poškodené miesto sa zafarbí na zeleno. Pokiaľ sa potvrdí poškodenie rohovky, nesmú sa miestne aplikovať kortikoidy, mohli by spôsobiť rozpad rohovky.

Meranie vnútroočného tlaku je nevyhnutnou súčasťou vyšetrenia. Používame aplanačné tonometre, meria sa sploštenie rohovky v závislosti od veľkosti vnútroočného tlaku. Hodnota sa meria 5x bezprostredne po sebe, hodnoty sa zobrazujú na displeji tonometra a konečnou hodnotou je priemer. Hodnoty fyziologické sú 15–25 mmHg.

„Červené, privreté a zašednuté oko je dôvodom návštevy veterinára."
MVDr. Lucie Míková, veterinárka

Zákal šošovky
Príčinou zákalu šošovky môže byť aj cukrovka. Cukor sa usadzuje do šošovky a v priebehu niekoľkých mesiacov dochádza k oslepnutiu. Riešením je odstránenie hmoty šošovky pomocou ultrazvuku, metóda používaná aj v humánnej medicíne.

Fluoresceín test
Fluoresceín test by mal byť vykonaný pri každom základnom vyšetrení oka. Jeho prevedenie je veľmi jednoduché s okamžitým výsledkom. Zelené zafarbenie dokazuje poškodenie rohovky.

Štrbinová lampa je pre oftalmológa veľmi dôležitá. Je to vlastne biomikroskop s 10 a 16-násobným zväčšením. Vyšetrenie sa vykonáva pomocou bieleho a modrého svetla (zobrazuje sa fluoresceínom označený defekt). Svetlo je buď kruhové, alebo štrbina. V štrbine pozorujeme jednotlivé štruktúry oka. Veľmi dôležitá je na vyšetrenie rohovky a šošovky.

Priamy a nepriamy oftalmoskop slúži na vyšetrenie sietnice a sklovca. Pri priamom oftalmoskope vidíme sietnicu ako v skutočnosti, pri nepriamom oftalmoskope je obraz obrátený. Na sietnici sledujeme optický disk, štruktúru ciev a prípadné zmeny.

Medzi ostatné vyšetrenia patria sonografické, ERG - funkcie sietnice, angiografia, magnetická rezonancia, počítačová tomografia a i.


Žltá mašľa
Žltá mašľa na krku označuje nevidiacich psov. V zahraničí je táto informácia známa, u nás je pes so žltou mašľou raritou. Slepí psi sú schopní sa dobre orientovať, zrak nahrádza sluch a čuch.
Article thumbnail

Falošná gravidita

Falošná gravidita čiže pseudogravidita je hormonálny stav, keď sučka bez toho, aby bola počas hárania pripustená, začína laktovať a správať sa, ako by šteňatá čakala, prípadne sa o ne už starala.
Čítať článok


Article thumbnail

Bradavice u šteňaťa

Bradavice u mladých psov sú najčastejšie infekčného pôvodu, spôsobuje ich papilomavírus. Psi sú tak nákazliví pre ostatné psy (nie pre iné zvieratá, ani pre ľudí).
Čítať článok


Article thumbnail

Metamorfná technika pre zvieratá

Metamorfná technika tzv. motýlia masáž je jemnou harmonizačnou technikou, ktorá sa aplikuje u ľudí na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, rukách a hlave.
Čítať článok